STRZELECKA GRUPA 
POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA
Strzelecka Grupa Poszukiwawczo Ratownicza powołana została Rozkazem Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Strzelec z dnia 27.10.2014 roku.

SGPR jest Grupą działającą na terenie województwa Świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu Skarżyskiego, zajmująca się niesieniem pomocy ludziom zaginionym oraz osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone.
Grupa powstała z inicjatywy ratowników rożnych specjalności mających duże doświadczenie w uczestnictwie i prowadzeniu akcji ratowniczych.

Grupa Strzelecka nie konkuruje z państwowymi służbami ratowniczymi ani nie dubluje ich działań. SGPR ma podpisane umowy o współpracy z Zarządzaniem Kryzysowym Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz Zarządzaniem Kryzysowym Starosty Powiatu Skarżyskiego.

Działalność SGPR oparta jest na pracy społecznej. Jeśli ktoś informuje Grupę o zaginięciu bliskiej osoby – zespół jest gotowy do wyjazdu. Pomoc SGPR w poszukiwaniach nic nie kosztuje rodziny, która przeżywa dramat zaginięcia bliskiej osoby.

Główne cele działania Strzeleckiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej to:
• niesienie pomocy w poszukiwaniu osób zaginionych w terenie otwartym,
• pomoc w poszukiwaniu osób zaginionych podczas katastrof budowlanych, przemysłowych i naturalnych,
• pomoc w usuwaniu klęsk żywiołowych,
• współpraca ze służbami i innymi podmiotami w ramach akcji ratowniczych, humanitarnych i prewencyjnych,
• współpraca z terenowymi wydziałami zarządzania kryzysowego w ramach niesienia pomocy i ochrony ludności cywilnej,
• propagowanie wiedzy obronnej i działań pozamilitarnych ogniw obrony.
W dniu 04.01.2015 roku SGPR na spotkaniu organizacyjnym ogłosiła pełną zdolność operacyjną do wykonywania działań ratowniczych.


G A L E R I AFinał Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy w Miejskim Centum Kultury Skarżysko-Kamienna (styczeń 2015). Stoisko promocyjne oraz nauka pierwszej pomocy .01/06/2015 Dzień Dziecka w Suchedniowie. Pokaz sprzętu ratowniczego i nauka pierwszej pomocy Piknik Moto - serce w Skarżysku- Kamiennej, promocja ruchu strzeleckiego oraz nauka pierwszej pomocy.
100-lecie  II Liceum im. Adama Mickiewicza . W dniu 17/10/2015 SGPR zabezpieczał medycznie wydarzenie jakim był jubileusz organizowany w MCK .


W SGPR mamy 4 nowych ratowników kpp. Gratulujemy .
KONTAKT:
26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 20/217
tel. kom.792-186-461,793-783-345,504-121-649
e-mail:strzelecratownik@wp.pl

Dokumenty świadczące o powołaniu grupyDEKLARACJA CZŁONKOWSKA