STATUT

Pobierz pliki

       KOMENDANCI GŁÓWNI ZWIĄZKU               STRZELECKIEGO "STRZELEC" W LATACH        1910 - 1939

Brygadier Józef Piłsudski - twórca Związku Strzeleckiego. W latach 1910 - 1914 - pierwszy Komendant Główny.

Kapitan rezerwy Władysław Malski. Komendant Główny ZS w latach 1920 - 1923.

Mjr rezerwy Kazimierz Kierzkowski. Komendant Główny ZS w latach 1923 - 1929.

Gen. bryg. Władysław Jaxa - Rożen. Komendant Główny ZS w latach 1929 - 1931.

Ppłk. dypl. Władysław Rusin. Komendant Główny ZS w latach 1931 - 1934.

Ppłk. Marian Frydrych. Komendant Główny ZS w latach 1934 - 1937.

Płk. Józef Tadeusz Zawiślak - Tunguz. Komendant Główny ZS w latach 1937 - 1939.